top of page

Nacka Saltsjöbadens Skytteförening

VÅR VÄRDEGRUND
 

GEMENSKAP

I Nacka Saltsjöbadens Skytteförening ska alla känna sig välkomna och inkluderade.

Trygghet och gemenskap är ledord, vilka kännetecknar vår verksamhet. Vi ställer upp för varandra och värnar om vi-känslan. Vår förening främjar gemenskap, möjliggör erfarenhetsutbyte och verkar för att sammanföra människor med samma intresse.

 

GLÄDJE

Aktiviteter ska genomföras i en positiv och trygg miljö som främjar glädje och engagemang för sporten.

 

RESPEKT

I Nacka Saltsjöbadens Skytteförening respekterar vi varandra och allas lika värde. Vi visar varandra hänsyn och respekt, samt en förståelse för människors olika förutsättningar och kunskapsnivåer.

 

ENGAGEMANG

Nacka Saltsjöbadens Skytteförening strävar efter att våra aktiviteter ska bidra till en personlig utveckling. För att Nacka Saltsjöbadens Skytteförening ska bestå och ska fortsätta att utvecklas krävs det inte bara engagemang i föreningsarbetet utan även i sin egen och sina kamraters utveckling och trivsel. När medlemmarna trivs och upplever att de växer i kunskap, självförtroende och självkänsla bibehåller föreningen sin livskraft och rätt möjlighet till utveckling skapas.

 

DEMOKRATI

Nacka Saltsjöbadens Skytteförening arbetar efter ideella och demokratiska principer vilka genomsyrar hela föreningens verksamhet.

bottom of page