top of page

Nacka Saltsjöbadens Skytteförening

VÅRA POLICYS

 

Föreningen har ringat in och lyft fram sex prioriterade områden. Dokumenterad föreningspolicy har tagits fram i avsikt att skapa en tydlighet angående deras betydelse och vikt för föreningen.

 

Denna föreningspolicy innehåller:

...en alkohol och drogpolicy

...en policy för att motverka mobbning och kränkningar

...en jämställdhets policy

...en policy för trygghet och säkerhet samt skadeförebyggande arbete

...en policy för ungdomars delaktighet och inflytande

...en policy för ledarutveckling

POLICY MOT ALKOHOL OCH DROGER

Alkohol och droger är oförenliga med all idrott.

Föreningen  accepterar inte alkohol eller droger i någon form för varken ungdomar eller för ledare i samband med träning, tävling eller på föreningsfester.

POLICY FÖR MOTVERKANDE AV MOBBNING OCH KRÄNKNINGAR

I Nacka Saltsjöbadens Skytteförening accepterar ingen form av mobbning (fysisk, verbal, psykisk och E-mobbning) av såväl ungdomar eller vuxna. I vår verksamhet ska alla ungdomar och vuxna, känna trygghet och verksamheten bedrivs med största respekt för varje individ. Vi har en tillit till varandra och respekterar varandra, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning.

POLICY OM JÄMSTÄLLDHET

Verksamheten bygger på  jämställdhet mellan könen och allas rätt till idrott. Föreningen  verkar  för att alla  ska ges möjlighet till utövande av idrotten. Pojkar och flickor tränar tillsammans på lika villkor utan åtskillnad. Då behov uppstår finns det skilda omklädningsrum och duschrum för pojkar och flickor i vår träningslokal. Styrelsen strävar efter att ha en jämnt fördelad styrelse.

POLICY FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR SKADEFÖREBYGGANDE ARBETE

Grunden för att skytteverksamhet ska kunna bedrivas tryggt och säkert är att alla som vistas på skjutbanan/ Järla Sporthall ska känna till samt efterleva de säkerhetsbestämmelserna vilka gäller vid luftgevärsskytte. Det skapar trygghet och säkerhet för våra ungdomsskyttar och deras föräldrar.

Skjutledarens ord är lag!

Skadeförebyggande arbete innebär också att ledarna är utbildade i hjärt- och lungräddning, samt första hjälpen. Föreningens ledare är utbildade inom säkerhet samt skadeförebyggande åtgärder, vilket bidrar till ökad trygghet vid olika situationer.

Säkerhetsutrustning som första hjälpen-kit, brandvarnare och brandsläckare finns till hands i vårt lokal.

Närmaste hjärtstartare finns hos Nacka Energi AB, Järla Östra Skolväg 23 och på Nacka Stadshus Granitvägen 15

POLICY FÖR UNGDOMARS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

I vår förening råder jämlikhet mellan medlemmarna, föreningen fungerar enligt demokratiska principer och tillämpar demokratiska lösningar. Vi skapar förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande.

POLICY FÖR LEDARUTVECKLING

Planera för en meningsfull verksamhet och verka för ett gott sportsligt resultat.

Alltid föregå med gott exempel och att vara ett föredöme för ungdomarna.

Engagera ungdomar och deras föräldrar i verksamheten.

Vidareutbilda sig så att kompetensöverföring till föreningens ungdomar säkerställs.

 

ORDNING OCH REDA

 

Nacka Saltsjöbadens Skytteförenings bygger sin verksamhet på tydliga regler, ordning och reda samt disciplin. Detta bidrar till att skapa trygghet hos föreningens ungdomar och deras föräldrar.

bottom of page